• 2017 World Championship

  1/2 Final

  Odrl 13 v 5 Selbynho

 • 2017 World Championship

  1/2 Final

  Bieniek 11 v 6 MiCzu

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Odrl 8 v 7 MiCzu

 • 2017 World Championship

  Group Stage 5

  Bieniek 8 v 3 Selbynho

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Barteek 8 v 3 Neil

You are not logged in.

Wojtas

Wojtas
Name: Wojtas
Location:
GaduGadu: 119864
Style:
 
Matches Played: 15
Matches Won: 2
Win Ratio: 13.33%
Frames Played: 76
Frames Won: 14
Frames Win Ratio: 18.42%
W/O Wins: 1
W/O Losses: 0
Centuries: 0
147+: 0
147: 0

Tournament Finishes

Tournament Winner

-

Runner Up

-

1/2 Final

-

1/4 Final

2016 Northern Ireland Trophy

2015 China Open

Last 16

2015 World Championship

Qualifying Round

-

2nd Place in Group

-

3rd Place in Group

-

4th Place in Group

-

5th Place in Group

2016 British Open

6th Place in Group

-

7th Place in Group

-

8th Place in Group

-

Highest Break

-

Highest Break (Shared)

-

v Andy -
v Arekmax -
v Arthur -
v Attilahun -
v Barteek -
v Bieniek 0% (0 / 1)
2016 Northern Ireland Trophy - 1/4 Final
Bieniek
Bieniek
5
v
2
Wojtas
Wojtas
Bieniek : 106, 112
v Brulion -
v Cioapa -
v Daimos -
v Dave -
v Dott 0% (0 / 2)
2015 China Open - 1/4 Final
Dott
Dott
5
v
0
Wojtas
Wojtas
2016 British Open - Group Stage 1
Dott
Dott
4
v
0
Wojtas
Wojtas
v Emil -
v Greg 0% (0 / 1)
2015 China Open - Group Stage 3
Wojtas
Wojtas
3
v
4
Greg
Greg
v Habek -
v Hubciosz -
v Jasiek 0% (0 / 2)
2015 China Open - Group Stage 1
Jasiek
Jasiek
4
v
1
Wojtas
Wojtas
Jasiek : 101
2015 World Championship - Last 16
Jasiek
Jasiek
13
v
0
Wojtas
Wojtas
Jasiek : 102
v Juda -
v Konrad -
v Kry7chu -
v Krychu -
v Lakowim -
v Leonidas -
v Lesko79 -
v Malach414 -
v MARCO PE 0% (0 / 1)
2016 British Open - Group Stage 3
Wojtas
Wojtas
0
v
4
MARCO PE
MARCO PE
v Mateo 50% (1 / 2)
2015 China Open - Group Stage 4
Wojtas
Wojtas
4
v
2
Mateo
Mateo
2016 Northern Ireland Trophy - Group Stage 4
Wojtas
Wojtas
0
v
3
Mateo
Mateo
v Maxfire88 -
v MiCzu 0% (0 / 2)
2016 Northern Ireland Trophy - Group Stage 1
MiCzu
MiCzu
3
v
0
Wojtas
Wojtas
2016 British Open - Group Stage 4
Wojtas
Wojtas
0
v
4
MiCzu
MiCzu
v Mojzesz -
v Neil 100% (1 / 1)
2016 Northern Ireland Trophy - Group Stage 3
Wojtas
Wojtas
3
v
0
Neil
Neil
v Odrl 0% (0 / 3)
2015 China Open - Group Stage 5
Odrl
Odrl
4
v
0
Wojtas
Wojtas
Odrl : 133, 138
2016 Northern Ireland Trophy - Group Stage 5
Odrl
Odrl
3
v
1
Wojtas
Wojtas
Odrl : 120, 100
2016 British Open - Group Stage 5
Odrl
Odrl
4
v
0
Wojtas
Wojtas
v Pawell -
v Radoix -
v Romino -
v Selbynho -
v Stanciu -
v Teniv -
v Tokai -
v Zielony -
v Zuberek -
Ranking History:
Chart.