• 2017 World Championship

  1/2 Final

  Bieniek 17 v 13 MiCzu

 • 2017 World Championship

  1/2 Final

  Odrl 13 v 5 Selbynho

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Odrl 8 v 7 MiCzu

 • 2017 World Championship

  Group Stage 5

  Bieniek 8 v 3 Selbynho

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Barteek 8 v 3 Neil

You are not logged in.

Juda

Juda
Name: Juda
Location:
GaduGadu: 4001803
Style:
 
Matches Played: 7
Matches Won: 0
Win Ratio: 0.00%
Frames Played: 29
Frames Won: 1
Frames Win Ratio: 3.45%
W/O Wins: 0
W/O Losses: 2
Centuries: 0
147+: 0
147: 0

Tournament Finishes

Tournament Winner

-

Runner Up

-

1/2 Final

-

1/4 Final

-

Last 16

-

Qualifying Round

-

2nd Place in Group

-

3rd Place in Group

-

4th Place in Group

-

5th Place in Group

-

6th Place in Group

-

7th Place in Group

-

8th Place in Group

2012 Shanghai Masters

Highest Break

-

Highest Break (Shared)

-

v Andy 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 5
Andy
Andy
4
v
0
Juda
Juda
v Arekmax -
v Arthur -
v Attilahun -
v Barteek 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 1
Barteek
Barteek
4
v
1
Juda
Juda
Barteek : 120
v Bieniek -
v Brulion -
v Cioapa -
v Daimos -
v Dave -
v Dott 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 7
Dott
Dott
4
v
0
Juda
Juda
v Emil -
v Greg -
v Habek -
v Hubciosz -
v Jasiek 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 3
Juda
Juda
0
v
4
Jasiek
Jasiek
v Konrad -
v Kry7chu -
v Krychu -
v Lakowim -
v Leonidas -
v Lesko79 -
v Malach414 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 2
Juda
Juda
0
v
4
Malach414
Malach414
v MARCO PE -
v Mateo -
v Maxfire88 -
v MiCzu -
v Mojzesz -
v Neil -
v Odrl 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 6
Odrl
Odrl
4
v
0
Juda
Juda
v Pawell -
v Radoix -
v Romino -
v Selbynho 0% (0 / 1)
2012 Shanghai Masters - Group Stage 4
Juda
Juda
0
v
4
Selbynho
Selbynho
v Stanciu -
v Teniv -
v Tokai -
v Wojtas -
v Zielony -
v Zuberek -
Ranking History:
Chart.