• 2017 World Championship

  1/2 Final

  Odrl 13 v 5 Selbynho

 • 2017 World Championship

  1/2 Final

  Bieniek 11 v 6 MiCzu

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Odrl 8 v 7 MiCzu

 • 2017 World Championship

  Group Stage 5

  Bieniek 8 v 3 Selbynho

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Barteek 8 v 3 Neil

You are not logged in.

Lesko79

Lesko79
Name: Lesko79
Location: Glatz
GaduGadu: 7472171
Style: Aggressive
 
Matches Played: 20
Matches Won: 1
Win Ratio: 5.00%
Frames Played: 87
Frames Won: 15
Frames Win Ratio: 17.24%
W/O Wins: 0
W/O Losses: 1
Centuries: 2
HIghest Break (100+): 115
147+: 0
147: 0
Century Distribution:
Chart.

Tournament Finishes

Tournament Winner

-

Runner Up

-

1/2 Final

-

1/4 Final

-

Last 16

-

Qualifying Round

-

2nd Place in Group

-

3rd Place in Group

-

4th Place in Group

-

5th Place in Group

2013 Polska Championship

2011 Malta Cup

6th Place in Group

2013 British Open

7th Place in Group

2013 Slovenija Championship

8th Place in Group

-

Highest Break

-

Highest Break (Shared)

-

v Andy -
v Arekmax -
v Arthur -
v Attilahun 0% (0 / 1)
2013 Slovenija Championship - Group Stage 5
Lesko79
Lesko79
0
v
3
Attilahun
Attilahun
v Barteek 0% (0 / 3)
2011 Malta Cup - Group Stage 4
Lesko79
Lesko79
1
v
4
Barteek
Barteek
Barteek : 104
2013 British Open - Group Stage 5
Lesko79
Lesko79
1
v
4
Barteek
Barteek
2013 Polska Championship - Group Stage 1
Barteek
Barteek
4
v
2
Lesko79
Lesko79
v Bieniek 0% (0 / 3)
2011 Malta Cup - Group Stage 5
Bieniek
Bieniek
4
v
0
Lesko79
Lesko79
2013 British Open - Group Stage 4
Lesko79
Lesko79
0
v
4
Bieniek
Bieniek
Bieniek : 107
2013 Polska Championship - Group Stage 5
Bieniek
Bieniek
4
v
0
Lesko79
Lesko79
v Brulion 0% (0 / 3)
2013 British Open - Group Stage 7
Brulion
Brulion
4
v
2
Lesko79
Lesko79
2013 Slovenija Championship - Group Stage 7
Brulion
Brulion
3
v
1
Lesko79
Lesko79
2013 Polska Championship - Group Stage 4
Lesko79
Lesko79
0
v
4
Brulion
Brulion
v Cioapa -
v Daimos -
v Dave -
v Dott 0% (0 / 1)
2013 Slovenija Championship - Group Stage 6
Dott
Dott
3
v
0
Lesko79
Lesko79
Dott : 100, 113
v Emil -
v Greg -
v Habek -
v Hubciosz -
v Jasiek -
v Juda -
v Konrad -
v Kry7chu -
v Krychu -
v Lakowim 0% (0 / 2)
2013 British Open - Group Stage 1
Lakowim
Lakowim
4
v
0
Lesko79
Lesko79
2013 Slovenija Championship - Group Stage 1
Lakowim
Lakowim
3
v
0
Lesko79
Lesko79
v Leonidas -
v Malach414 -
v MARCO PE -
v Mateo 0% (0 / 1)
2013 Slovenija Championship - Group Stage 3
Lesko79
Lesko79
0
v
3
Mateo
Mateo
v Maxfire88 -
v MiCzu -
v Mojzesz -
v Neil 0% (0 / 1)
2011 Malta Cup - Group Stage 3
Lesko79
Lesko79
1
v
4
Neil
Neil
v Odrl 0% (0 / 1)
2013 British Open - Group Stage 6
Odrl
Odrl
4
v
1
Lesko79
Lesko79
Odrl : 123 | Lesko79 : 108
v Pawell -
v Radoix -
v Romino 0% (0 / 1)
2011 Malta Cup - Group Stage 1
Romino
Romino
4
v
2
Lesko79
Lesko79
v Selbynho 0% (0 / 1)
2013 Slovenija Championship - Group Stage 4
Lesko79
Lesko79
0
v
3
Selbynho
Selbynho
v Stanciu -
v Teniv 50% (1 / 2)
2013 British Open - Group Stage 3
Lesko79
Lesko79
4
v
2
Teniv
Teniv
Lesko79 : 115
2013 Polska Championship - Group Stage 3
Lesko79
Lesko79
0
v
4
Teniv
Teniv
v Tokai -
v Wojtas -
v Zielony -
v Zuberek -
Ranking History:
Chart.