• 2017 World Championship

  Group Stage 3

  Selbynho 8 v 0 MARCO PE

 • 2017 World Championship

  Group Stage 1

  Bieniek 3 v 3 MARCO PE

 • 2017 World Championship

  Group Stage 5

  Jasiek 8 v 5 Mateo

 • 2017 World Championship

  Group Stage 4

  Pawell 4 v 8 Barteek

 • 2017 World Championship

  Group Stage 3

  Bieniek 8 v 1 Mateo

You are not logged in.

Tokai

Tokai
Name: Tokai
Location: Poznan
GaduGadu: 4064417
Style:
 
Matches Played: 17
Matches Won: 3
Win Ratio: 17.65%
Frames Played: 103
Frames Won: 36
Frames Win Ratio: 34.95%
W/O Wins: 1
W/O Losses: 3
Centuries: 8
HIghest Break (100+): 127
147+: 0
147: 0
Century Distribution:
Chart.

Tournament Finishes

Tournament Winner

-

Runner Up

-

1/2 Final

-

1/4 Final

-

Last 16

-

Qualifying Round

2010 World Championship

2nd Place in Group

-

3rd Place in Group

-

4th Place in Group

2011 Shanghai Masters

2011 Northern Ireland Trophy

5th Place in Group

2011 Malta Cup

2011 Grand Prix

6th Place in Group

-

7th Place in Group

-

8th Place in Group

-

Highest Break

-

Highest Break (Shared)

-

v Andy 0% (0 / 2)
2011 Northern Ireland Trophy - Group Stage 5
Andy
Andy
4
v
1
Tokai
Tokai
Andy : 102, 127
2011 Shanghai Masters - Group Stage 5
Andy
Andy
4
v
1
Tokai
Tokai
Andy : 125, 125
v Arekmax 50% (1 / 2)
2011 Northern Ireland Trophy - Group Stage 3
Tokai
Tokai
4
v
2
Arekmax
Arekmax
Tokai : 102
2011 Malta Cup - Group Stage 3
Tokai
Tokai
0
v
4
Arekmax
Arekmax
v Arthur -
v Attilahun -
v Barteek 0% (0 / 3)
2011 Northern Ireland Trophy - Group Stage 4
Tokai
Tokai
1
v
4
Barteek
Barteek
2011 Shanghai Masters - Group Stage 4
Tokai
Tokai
3
v
4
Barteek
Barteek
Tokai : 122 | Barteek : 123, 117
2011 Grand Prix - Group Stage 4
Tokai
Tokai
0
v
4
Barteek
Barteek
Barteek : 144
v Bieniek 0% (0 / 1)
2011 Grand Prix - Group Stage 5
Bieniek
Bieniek
4
v
2
Tokai
Tokai
Bieniek : 124
v Brulion -
v Cioapa -
v Daimos -
v Dave -
v Dott 0% (0 / 1)
2011 Malta Cup - Group Stage 5
Dott
Dott
4
v
0
Tokai
Tokai
v Emil -
v Greg -
v Habek -
v Hubciosz -
v Jasiek -
v Juda -
v Konrad -
v Kry7chu -
v Krychu -
v Lakowim -
v Leonidas -
v Lesko79 -
v Malach414 -
v MARCO PE -
v Mateo -
v Maxfire88 -
v MiCzu -
v Mojzesz 100% (1 / 1)
2011 Shanghai Masters - Group Stage 3
Tokai
Tokai
4
v
0
Mojzesz
Mojzesz
v Neil -
v Odrl 0% (0 / 1)
2011 Grand Prix - Group Stage 3
Tokai
Tokai
3
v
4
Odrl
Odrl
Tokai : 111 | Odrl : 138
v Pawell -
v Radoix 0% (0 / 1)
2011 Malta Cup - Group Stage 4
Tokai
Tokai
0
v
4
Radoix
Radoix
v Romino 0% (0 / 1)
2011 Grand Prix - Group Stage 1
Romino
Romino
4
v
2
Tokai
Tokai
Romino : 100, 126, 127 | Tokai : 126
v Selbynho 33% (1 / 3)
2011 Northern Ireland Trophy - Group Stage 1
Selbynho
Selbynho
3
v
4
Tokai
Tokai
Tokai : 100
2011 Shanghai Masters - Group Stage 1
Selbynho
Selbynho
4
v
3
Tokai
Tokai
Selbynho : 147, 139, 128 | Tokai : 104, 109
2011 Malta Cup - Group Stage 1
Selbynho
Selbynho
4
v
0
Tokai
Tokai
v Stanciu -
v Teniv 0% (0 / 1)
2010 World Championship - Qualifying
Teniv
Teniv
10
v
8
Tokai
Tokai
Teniv : 130 | Tokai : 127
v Wojtas -
v Zielony -
v Zuberek -
Ranking History:
Chart.