• 2017 World Championship

  1/2 Final

  Bieniek 17 v 13 MiCzu

 • 2017 World Championship

  1/2 Final

  Odrl 13 v 5 Selbynho

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Odrl 8 v 7 MiCzu

 • 2017 World Championship

  Group Stage 5

  Bieniek 8 v 3 Selbynho

 • 2017 World Championship

  Group Stage 2

  Barteek 8 v 3 Neil

You are not logged in.

Leonidas

Leonidas
Name: Leonidas
Location:
GaduGadu:
Style:
 
Matches Played: 8
Matches Won: 0
Win Ratio: 0.00%
Frames Played: 35
Frames Won: 3
Frames Win Ratio: 8.57%
W/O Wins: 0
W/O Losses: 1
Centuries: 0
147+: 0
147: 0

Tournament Finishes

Tournament Winner

-

Runner Up

-

1/2 Final

-

1/4 Final

-

Last 16

-

Qualifying Round

-

2nd Place in Group

-

3rd Place in Group

2010 UK Championship

4th Place in Group

-

5th Place in Group

2010 British Open

6th Place in Group

-

7th Place in Group

-

8th Place in Group

-

Highest Break

-

Highest Break (Shared)

-

v Andy 0% (0 / 1)
2010 British Open - Group Stage 3
Leonidas
Leonidas
0
v
4
Andy
Andy
Andy : 106, 147
v Arekmax -
v Arthur 0% (0 / 2)
2010 UK Championship - Group Stage 3
Leonidas
Leonidas
1
v
4
Arthur
Arthur
Arthur : 104
2010 UK Championship - Group Stage 6
Leonidas
Leonidas
0
v
4
Arthur
Arthur
Arthur : 112, 138
v Attilahun -
v Barteek -
v Bieniek -
v Brulion 0% (0 / 1)
2010 British Open - Group Stage 5
Brulion
Brulion
4
v
0
Leonidas
Leonidas
Brulion : 124
v Cioapa -
v Daimos -
v Dave -
v Dott -
v Emil -
v Greg -
v Habek -
v Hubciosz -
v Jasiek -
v Juda -
v Konrad -
v Kry7chu 0% (0 / 2)
2010 UK Championship - Group Stage 1
Kry7chu
Kry7chu
4
v
0
Leonidas
Leonidas
2010 UK Championship - Group Stage 4
Kry7chu
Kry7chu
4
v
0
Leonidas
Leonidas
v Krychu -
v Lakowim 0% (0 / 1)
2010 British Open - Group Stage 4
Lakowim
Lakowim
4
v
1
Leonidas
Leonidas
v Lesko79 -
v Malach414 -
v MARCO PE -
v Mateo -
v Maxfire88 -
v MiCzu -
v Mojzesz -
v Neil -
v Odrl -
v Pawell -
v Radoix -
v Romino -
v Selbynho 0% (0 / 1)
2010 British Open - Group Stage 1
Selbynho
Selbynho
4
v
1
Leonidas
Leonidas
v Stanciu -
v Teniv -
v Tokai -
v Wojtas -
v Zielony -
v Zuberek -
Ranking History:
Chart.