Pawell
Pawell
4
v
1
Greg
Greg

Po pierwszej sesji.