Bieniek
Bieniek
1
v
4
Brulion
Brulion

W meczu mia³em wiêcej szczê¶cia ni¿ kolega. Cieszê siê ze zwyciêstwa w pierwszym meczu w nowym roku.
Dziêki za mecz i powodzenia w kolejnych :)