Andy
Andy
4
v
0
Jasiek
Jasiek
Andy : 140, 138, 118, 111

Mecz jak widaæ po frejmach (4x>100) mówi sam za siebie. Moja gra ogranicza³a siê do pope³nienia jednego b³êdu.Gra kolegi po prostu nie do zatrzymania, w 4frejmie mia³em szanse dobre rozbicie czerwonych i na drugiej kolorowej,, nie dolot \'\'Dziêkuje za popis gry wcs 2004 i do zobaczenia w finale!!!! he he he he