Lakowim
Lakowim
5
v
4
Brulion
Brulion
Lakowim : 103, 126 | Brulion : 107

Niez³y meczyk. Mo¿e nie na poziomie \"¶wiatowej klasy\", ale niczego nie zabrak³o. Nie zabrak³o setek, i zwrotów akcji. Lakowim prowadzi³ 2-0, by przegrywaæ 4-2 i na koniec wygraæ 5-4. Dziêki za mecz i oby wiêcej takich :)